Η Κίνηση, η Μουσική και το Τραγούδι αποτελούν τα βασικά και άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους συστατικά στοιχεία του χορού στην ελληνική «παράδοση». Τα στοιχεία αυτά, αναπόσπαστο μέρος της ζωής τοπικών κοινωνιών, ταξιδεύουν στον χώρο και τον χρόνο και «ενσωματώνονται» στο παρόν αντανακλώντας συλλογικές εμπειρίες του παρελθόντος. Ωστόσο, η «παραλαβή» αυτή δεν αφορά κατά την άποψή μας σε μια επιφανειακή και στείρα «αντιγραφή – επικόλληση» του παρελθόντος. Αντιθέτως, μέσω μιας δημιουργικής προσέγγισης της ουσίας του χορευτικού φαινομένου μπορούμε να βιώνουμε -όχι να αναβιώνουμε- τον «παραδοσιακό» χορό στην καθημερινότητά μας, με τον δικό μας σύγχρονο τρόπο. Άλλωστε, ο ελληνικός χορός, πέρα από Κίνηση-Μέλος-Λόγος είναι…

  • ανάγκη για ψυχική ανάταση
  • παιδεία, αγωγή μουσικοκινητική αλλά και ήθους
  • μνήμη, «εφόδιο» για το μέλλον
  • τόποι και τρόποι, ένα πολύχρωμο «μωσαϊκό» ζωντανής πολιτιστικής κληρονομιάς
  • επι-κοινωνία, χρειάζεσαι ένα χέρι να πιάσεις/να πιαστείς
  • ενσώματη τέχνη
  • ελευθερία, ανοίγουμε τα δυο μας χέρια και χορεύουμε όπως τα πουλιά ανοίγουν τα φτερά τους για να πετάξουν…

Ελάτε να μοιραστούμε τη χαρά του χορεύειν με τρόπο «παλιό» -όπως σμιλεύτηκε από αναρίθμητους ανώνυμους (ή και επώνυμους) φορείς των τοπικών παραδόσεων- μα και συγχρόνως «νέο», δημιουργικό. Με άλλα λόγια, με τρόπο …παραδοσιακό!

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ

Δικαιολογητικά :

Ιατρική Βεβαίωση  Παθολόγου ή Καρδιολόγου (Ενήλικες)

Ιατρική Βεβαίωση Παιδιάτρου ή Καρδιολόγου (Παιδιά)

1 Φωτογραφία

Αποδεικτικό Εντοπιότητας (Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, λογαριαμός ΔΕΚΟ) για δημότες – κατοίκους

Προγράμματα Παραδοσιακού Χορού παιδιών & ενηλίκων

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ : ΣΤΕΚΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (Αργυρουπόλεως 94-96,  3ος ‘Οροφος)

ΔΕΥΤΕΡΑ & ΤΕΤΑΡΤΗ: 19:00-20:00 (ΤΜΗΜΑ 1), 20:00-21:00(ΤΜΗΜΑ 2), 21:00-22:00(ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ)

ΤΡΙΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ: 19:00-20:00 (ΤΜΗΜΑ 3), 20:00-21:00 (ΤΜΗΜΑ 4), 21:00-22:00 (ΤΜΗΜΑ 5)

 


Οι εγγραφές γίνονται στη γραμματεία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου (Τριπόλεως 6 & Λ. Κύπρου), τηλ. 210 9624042, 210 9600639

Κόστος

Δημότες : 10

Ετεροδημότες : 12

+ 10€  Ετήσια Εγγραφή

ΣΤΕΚΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (Αργυρουπόλεως 94-96 Πρώην Δ.Ο.Υ.  ΑΡΓ/ΛΗΣ)

 ΔΕΥΤΕΡΑ 18:00-19:00 & ΣΑΒΒΑΤΟ 10:00-11:00 (ΤΜΗΜΑ 1)

ΤΕΤΑΡΤΗ: 18:00-19:00 & ΣΑΒΒΑΤΟ 11:00-12:00 (ΤΜΗΜΑ 2)

ΣΑΒΒΑΤΟ 12:00-13:30 (ΕΦΗΒΙΚΟ)

 


Οι εγγραφές γίνονται στη γραμματεία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου (Τριπόλεως 6 & Λ. Κύπρου), τηλ. 210 9624042, 210 9600639

Κόστος

Δημότες : 10

Ετεροδημότες : 12

+ 10€ Ετήσια Εγγραφή

+ Προγράμματα Ενηλίκων

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ : ΣΤΕΚΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (Αργυρουπόλεως 94-96,  3ος ‘Οροφος)

ΔΕΥΤΕΡΑ & ΤΕΤΑΡΤΗ: 19:00-20:00 (ΤΜΗΜΑ 1), 20:00-21:00(ΤΜΗΜΑ 2), 21:00-22:00(ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ)

ΤΡΙΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ: 19:00-20:00 (ΤΜΗΜΑ 3), 20:00-21:00 (ΤΜΗΜΑ 4), 21:00-22:00 (ΤΜΗΜΑ 5)

 


Οι εγγραφές γίνονται στη γραμματεία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου (Τριπόλεως 6 & Λ. Κύπρου), τηλ. 210 9624042, 210 9600639

Κόστος

Δημότες : 10

Ετεροδημότες : 12

+ 10€  Ετήσια Εγγραφή

+ Προγράμματα Παιδιών

ΣΤΕΚΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (Αργυρουπόλεως 94-96 Πρώην Δ.Ο.Υ.  ΑΡΓ/ΛΗΣ)

 ΔΕΥΤΕΡΑ 18:00-19:00 & ΣΑΒΒΑΤΟ 10:00-11:00 (ΤΜΗΜΑ 1)

ΤΕΤΑΡΤΗ: 18:00-19:00 & ΣΑΒΒΑΤΟ 11:00-12:00 (ΤΜΗΜΑ 2)

ΣΑΒΒΑΤΟ 12:00-13:30 (ΕΦΗΒΙΚΟ)

 


Οι εγγραφές γίνονται στη γραμματεία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου (Τριπόλεως 6 & Λ. Κύπρου), τηλ. 210 9624042, 210 9600639

Κόστος

Δημότες : 10

Ετεροδημότες : 12

+ 10€ Ετήσια Εγγραφή