31 Οκτωβρίου 2017

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017

ΣΠΙΤΙ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ2 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α.  ΕΤΟΥΣ 2017 ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟ 1  ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ    2  ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ   3 […]
25 Οκτωβρίου 2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Γ.Γ.Α. ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 1157/10-10-2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Γ.Γ.Α. Ω74ΓΟΕΔ5-ΡΡΕ
20 Οκτωβρίου 2017

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 948/04-09-17 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΘΕΣΕΙΣ ΦΥΛΑΚΩΝ & ΔΥΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 7ΚΣΒΟΕΔ5-ΗΞ0 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΩΜΕΝΩΝ ΩΛΥΤΟΕΔ5-Ν3Κ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 64ΒΗΟΕΔ5-ΙΔΒ
13 Οκτωβρίου 2017
Ο Οργανισμός Νεολαίας & Αθλητισμού Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης ¨Γρηγόρης Λαμπράκης¨ μετά την μεγάλη επιτυχία των προηγούμενων ετών, πρόκειται να διοργανώσει σε συνεργασία με τον Ελληνική […]