7 Οκτωβρίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΜΕΣΩ Γ.Γ.Α. 08/10/2020 ΕΩΣ 21/10/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Γ.Γ.Α. 2020 – 2021 ΑΙΤΗΣΗ-Γ.Γ.Α.
1 Οκτωβρίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2020 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ έξι (6) ατόμων από 02/10 ΕΩΣ 12/10

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν μόνο ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (aod.argyroupoli@gmail.com) ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ   02/10 – 12/10 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΨΥΧΧΟΕΔ5-91Λ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΥ_A1_22_EL_GR ΣΟΧ-ΣΜΕ 20_05_2020 […]
23 Σεπτεμβρίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ ΚΦΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 24/9-05/10

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν μόνο ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (aod.argyroupoli@gmail.com) ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 24/9-05/10 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 4 ΚΦΑ Αίτηση για 8μηνα ΚΦΑ
16 Σεπτεμβρίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΜΕΣΩ ΓΓΑ 17/09/2020 ΕΩΣ 28/9/2020

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν μόνο ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (aod.argyroupoli@gmail.com) ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Γ.Γ.Α. 2020 – 2021 ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗ-Γ.Γ.Α.