Η κολύμβηση πρόκειται για ένα άθλημα ιδανικό για μικρούς και μεγάλους.

Βοήθα στην αρμονική ανάπτυξη του σκελετού του ανθρώπινου σώματος, αφού συμμετέχουν ενεργά όλες οι μυϊκές ομάδες του. Επίσης προφυλάσσει και προλαμβάνει παραμορφώσεις της σπονδυλικής στήλης (σκολίωση – κύφωση) και  είναι το μόνο άθλημα που δεν επιβαρύνει το μυοσκελετικό σύστημα. Η εκμάθηση της κολύμβησης αποτελεί  επιτακτική ανάγκη για την ασφάλεια των παιδιών.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ  ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΔΕΔΕΓΚΙΚΑ ΕΛΕΟΝΩΡΑ
                                                                                                       ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Δικαιολογητικά :

Ιατρική Βεβαίωση παιδίατρου (Παιδιά 4 – 8 ετών)

Ιατρική Βεβαίωση καρδιολόγου (Παιδιά άνω 8 ετών & ενήλικες)

1 Φωτογραφία

Αποδεικτικό Εντοπιότητας  (Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης, λογαριαμός ΔΕΚΟ) για δημότες – κατοίκους

Τμήματα Κολύμβησης

Πρόγραμμα Ελεύθερης κολύμβησης Ενηλίκων

Δευτέρα – Παρασκευή : 07:05 – 15:30  &  19:30 – 22:15

(Έξοδος από Πισίνα :  22:15)

(Έξοδος από Κολυμβητηριο : 22:30)

Σάββατο : 07:05 – 09:00  & 14:00 – 17:00

(Έξοδος από Πισίνα :  17:00)

(Έξοδος από Κολυμβητηριο : 17:15)


Πρόγραμμα με Προπονητή

Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή : 09:30 – 10:15

&  19:30 – 20:15

Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή : 09:30 – 10:15

&  19:30 – 20:15


Aqua Aerobic ( Απο 17 ετών και άνω )

Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή : 10:30 – 11:15  &

Δευτέρα – Τετάρτη – Πέμπτη : 19:30 – 20:15


Στρατιωτικές σχολές & ΤΕΦΑΑ

Δευτέρα έως Παρασκευή : 18:45 – 19:30

Κόστος 

Δημότες : ΜΗΝΑΣ 40€  /  ΤΡΙΜΗΝΑ 100€ * */ ΗΜΕΡΗΣΙΟ 5€ Ετεροδημότες : ΜΗΝΑΣ 50€ / ΤΡΙΜΗΝΑ 130€ / ΗΜΕΡΗΣΙΟ 7€

+  10 € ετήσιο κόστος εγγραφής

* *Τα τρίμηνα είναι (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ/ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ/ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ)
(ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ/ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ/ΜΑΡΤΙΟΣ)&(ΑΠΡΙΛΙΟΣ/ΜΑΙΟΣ/ΙΟΥΝΙΟΣ)

ΜΙΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Ελεύθερο + Προπονητή ή Ελεύθερο + Aqua

Δημότες : 50€  /  Ετεροδημότες : 60€  +  10€  ετήσιο κόστος εγγραφής

Σωσίβια

Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή :

16:00 – 16:30
16:30 – 17:00
17:00 – 17:30
17:30 – 18:00
18:00 – 18:30

Τρίτη – Πέμπτη –          Σάββατο :

16:00 – 16:30-           10:00 – 10:30
16:30 – 17:00-           10:30 – 11:00
17:00 – 17:30             10:30 – 11:00
17:30 – 18:00             11:00 – 11:30
18:00 – 18:30             11:30 – 12:00

 


Αρχάρια, μεσαία-προχωρημένα <12

Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή :

16:00 – 16:45
17:00 – 17:45
18:00 – 18:45

Τρίτη –    Πέμπτη –            Σάββατο :

16:00 – 16:45                    12:00 – 12: 45
17:00 – 17:45                     12:00 – 12: 45
18:00 – 18:45                    12:00 – 12: 45


Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή :

18:45 – 19:30

Τρίτη – Πέμπτη – Σάββατο :

18:45 – 19:30         13:00 – 13:45


Στρατιωτικές σχολές ΤΕΦΑΑ (Παιδιά)

Δευτέρα έως Παρασκευή            &           Σάββατο:

18:45 – 19:30                                               13:00-13:45

 

Κόστος

Δημότες : 25€ ΜΗΝΙΑΙΩΣ / 60€ ΤΡΙΜΗΝΟ

Ετεροδημότες : 35€ ΜΗΝΙΑΙΩΣ / 84€ ΤΡΙΜΗΝΟ

+ 10€ ετήσιο κόστος εγγραφής

Τμήμα ακαδημιών WATER POLO  :

Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή    &      Σάββατο :

18:00 – 19:00                                            17:00 – 19:00

Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή           &      Σάββατο :

18:00 – 19:00                                            17:00 – 19:00

 


Κόστος

Δημότες : 30€  /  Ετεροδημότες : 35€  +  10€ ετήσιο κόστος εγγραφής

+ Προγράμματα Ενηλίκων

Πρόγραμμα Ελεύθερης κολύμβησης Ενηλίκων

Δευτέρα – Παρασκευή : 07:05 – 15:30  &  19:30 – 22:15

(Έξοδος από Πισίνα :  22:15)

(Έξοδος από Κολυμβητηριο : 22:30)

Σάββατο : 07:05 – 09:00  & 14:00 – 17:00

(Έξοδος από Πισίνα :  17:00)

(Έξοδος από Κολυμβητηριο : 17:15)


Πρόγραμμα με Προπονητή

Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή : 09:30 – 10:15

&  19:30 – 20:15

Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή : 09:30 – 10:15

&  19:30 – 20:15


Aqua Aerobic ( Απο 17 ετών και άνω )

Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή : 10:30 – 11:15  &

Δευτέρα – Τετάρτη – Πέμπτη : 19:30 – 20:15


Στρατιωτικές σχολές & ΤΕΦΑΑ

Δευτέρα έως Παρασκευή : 18:45 – 19:30

Κόστος 

Δημότες : ΜΗΝΑΣ 40€  /  ΤΡΙΜΗΝΑ 100€ * */ ΗΜΕΡΗΣΙΟ 5€ Ετεροδημότες : ΜΗΝΑΣ 50€ / ΤΡΙΜΗΝΑ 130€ / ΗΜΕΡΗΣΙΟ 7€

+  10 € ετήσιο κόστος εγγραφής

* *Τα τρίμηνα είναι (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ/ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ/ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ)
(ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ/ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ/ΜΑΡΤΙΟΣ)&(ΑΠΡΙΛΙΟΣ/ΜΑΙΟΣ/ΙΟΥΝΙΟΣ)

ΜΙΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Ελεύθερο + Προπονητή ή Ελεύθερο + Aqua

Δημότες : 50€  /  Ετεροδημότες : 60€  +  10€  ετήσιο κόστος εγγραφής

+ Προγράμματα Παιδιών (Από 4 Ετών)

Σωσίβια

Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή :

16:00 – 16:30
16:30 – 17:00
17:00 – 17:30
17:30 – 18:00
18:00 – 18:30

Τρίτη – Πέμπτη –          Σάββατο :

16:00 – 16:30-           10:00 – 10:30
16:30 – 17:00-           10:30 – 11:00
17:00 – 17:30             10:30 – 11:00
17:30 – 18:00             11:00 – 11:30
18:00 – 18:30             11:30 – 12:00

 


Αρχάρια, μεσαία-προχωρημένα <12

Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή :

16:00 – 16:45
17:00 – 17:45
18:00 – 18:45

Τρίτη –    Πέμπτη –            Σάββατο :

16:00 – 16:45                    12:00 – 12: 45
17:00 – 17:45                     12:00 – 12: 45
18:00 – 18:45                    12:00 – 12: 45


Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή :

18:45 – 19:30

Τρίτη – Πέμπτη – Σάββατο :

18:45 – 19:30         13:00 – 13:45


Στρατιωτικές σχολές ΤΕΦΑΑ (Παιδιά)

Δευτέρα έως Παρασκευή            &           Σάββατο:

18:45 – 19:30                                               13:00-13:45

 

Κόστος

Δημότες : 25€ ΜΗΝΙΑΙΩΣ / 60€ ΤΡΙΜΗΝΟ

Ετεροδημότες : 35€ ΜΗΝΙΑΙΩΣ / 84€ ΤΡΙΜΗΝΟ

+ 10€ ετήσιο κόστος εγγραφής

+ Water Πόλο Παιδιών 6-12 Ετών

Τμήμα ακαδημιών WATER POLO  :

Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή    &      Σάββατο :

18:00 – 19:00                                            17:00 – 19:00

Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή           &      Σάββατο :

18:00 – 19:00                                            17:00 – 19:00

 


Κόστος

Δημότες : 30€  /  Ετεροδημότες : 35€  +  10€ ετήσιο κόστος εγγραφής