Το Τμήμα Παραδοσιακών Χορών Αργυρούπολης συνεχίζει την παιδαγωγική και καλλιτεχνική του δράση στο πλαίσιο του Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α. και σας προσκαλεί να συμμετέχετε κι εσείς στον κύκλο του χορού!

Ελάτε να μοιραστούμε τη χαρά του χορεύειν με τρόπο «παλιό» -όπως σμιλεύτηκε από αναρίθμητους ανώνυμους (ή και επώνυμους) φορείς των τοπικών παραδόσεων- μα και συγχρόνως «νέο», δημιουργικό. Με άλλα λόγια, με τρόπο …παραδοσιακό!

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ

Δικαιολογητικά :

Ιατρική Βεβαίωση  Παθολόγου ή Καρδιολόγου (Ενήλικες)

Ιατρική Βεβαίωση Παιδιάτρου ή Καρδιολόγου (Παιδιά)

1 Φωτογραφία

Αποδεικτικό Εντοπιότητας (Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, λογαριαμός ΔΕΚΟ) για δημότες – κατοίκους

Προγράμματα παραδοσιακών χορών παιδιών & ενηλίκων

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ :ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (ΟΠΙΣΘΕΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ)

ΔΕΥΤΕΡΑ:

18:30 – 20:00(ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΕΠΙΠΕΔΟ)

20:00 – 22:00 (ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Α)

ΤΡΙΤΗ:

18:30 – 20:00 (ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ) &

20:00 – 21:30 (ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ)

ΤΕΤΑΡΤΗ:

18:30 – 20:00 (ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΕΠΙΠΕΔΟ)

ΠΕΜΠΤΗ:

10:30 – 12:00

18:30 – 20:00 (ΑΡΧΑΡΙΟΙ)

20:00 – 21:30 (ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:

21:30 – 23:00 (ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Β)


Οι εγγραφές γίνονται στη γραμματεία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου (Τριπόλεως 6 & Λ. Κύπρου), τηλ. 210 9624042, 210 9600639

Κόστος

Δημότες : 10

Ετεροδημότες : 12

+ 10€  Ετήσια Εγγραφή

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ :ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (ΟΠΙΣΘΕΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ)

ΤΕΤΑΡΤΗ:

17:30 – 18:30 (ΑΡΧΑΡΙΟΙ)

ΣΑΒΒΑΤΟ:

10:30 – 11:30 (ΑΡΧΑΡΙΟΙ)

11:30 – 12:30 (ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ)

12:30 – 13:30 (ΕΦΗΒΙΚΟ)

 

 


Οι εγγραφές γίνονται στη γραμματεία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου (Τριπόλεως 6 & Λ. Κύπρου), τηλ. 210 9624042, 210 9600639

Κόστος

Δημότες : 10

Ετεροδημότες : 12

+ 10€ Ετήσια Εγγραφή

+ Προγράμματα Ενηλίκων

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ :ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (ΟΠΙΣΘΕΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ)

ΔΕΥΤΕΡΑ:

18:30 – 20:00(ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΕΠΙΠΕΔΟ)

20:00 – 22:00 (ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Α)

ΤΡΙΤΗ:

18:30 – 20:00 (ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ) &

20:00 – 21:30 (ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ)

ΤΕΤΑΡΤΗ:

18:30 – 20:00 (ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΕΠΙΠΕΔΟ)

ΠΕΜΠΤΗ:

10:30 – 12:00

18:30 – 20:00 (ΑΡΧΑΡΙΟΙ)

20:00 – 21:30 (ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:

21:30 – 23:00 (ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Β)


Οι εγγραφές γίνονται στη γραμματεία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου (Τριπόλεως 6 & Λ. Κύπρου), τηλ. 210 9624042, 210 9600639

Κόστος

Δημότες : 10

Ετεροδημότες : 12

+ 10€  Ετήσια Εγγραφή

+ Προγράμματα Παιδιών

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ :ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (ΟΠΙΣΘΕΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ)

ΤΕΤΑΡΤΗ:

17:30 – 18:30 (ΑΡΧΑΡΙΟΙ)

ΣΑΒΒΑΤΟ:

10:30 – 11:30 (ΑΡΧΑΡΙΟΙ)

11:30 – 12:30 (ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ)

12:30 – 13:30 (ΕΦΗΒΙΚΟ)

 

 


Οι εγγραφές γίνονται στη γραμματεία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου (Τριπόλεως 6 & Λ. Κύπρου), τηλ. 210 9624042, 210 9600639

Κόστος

Δημότες : 10

Ετεροδημότες : 12

+ 10€ Ετήσια Εγγραφή