Το Τμήμα Παραδοσιακού Χορού Αργυρούπολης συνεχίζει την παιδαγωγική και καλλιτεχνική του δράση στο πλαίσιο του Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α. και σας προσκαλεί να συμμετέχετε κι εσείς στον κύκλο του χορού!

Ελάτε να μοιραστούμε τη χαρά του χορεύειν με τρόπο «παλιό» -όπως σμιλεύτηκε από αναρίθμητους ανώνυμους (ή και επώνυμους) φορείς των τοπικών παραδόσεων- μα και συγχρόνως «νέο», δημιουργικό. Με άλλα λόγια, με τρόπο …παραδοσιακό!

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ

Δικαιολογητικά :

Ιατρική Βεβαίωση  Παθολόγου ή Καρδιολόγου (Ενήλικες)

Ιατρική Βεβαίωση Παιδιάτρου ή Καρδιολόγου (Παιδιά)

1 Φωτογραφία

Αποδεικτικό Εντοπιότητας (Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, λογαριαμός ΔΕΚΟ) για δημότες – κατοίκους

Προγράμματα παραδοσιακού χορού παιδιών & ενηλίκων

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ :ΣΤΕΚΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (Αργυρουπόλεως 94-96 3ος ‘Οροφος)

ΔΕΥΤΕΡΑ:

18:30 – 20:00(ΤΜΗΜΑ  ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ)

20:00 – 21:30 (ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ )

ΤΡΙΤΗ:

18:30 – 20:00 (ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ)

20:00 – 21:30 (ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ)

ΤΕΤΑΡΤΗ:

18:30 – 20:00 (ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΡΙΩΝ)

20:00 – 21:30 (ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ)

ΠΕΜΠΤΗ:

10:30 – 12:00 (ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ)

18:30 – 20:00 (ΤΜΗΜΑ  ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ)

20:00 – 21:30 (ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:

20:00 – 21:30 (ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ )


Οι εγγραφές γίνονται στη γραμματεία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου (Τριπόλεως 6 & Λ. Κύπρου), τηλ. 210 9624042, 210 9600639

Κόστος

Δημότες : 10

Ετεροδημότες : 12

+ 10€  Ετήσια Εγγραφή

ΣΤΕΚΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (Αργυρουπόλεως 94-96 Πρώην Δ.Ο.Υ.  ΑΡΓ/ΛΗΣ)

ΤΡΙΤΗ-ΤΕΤΑΡΤΗ:

17:30 – 18:30 (ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΡΙΩΝ)

ΠΕΜΠΤΗ:

17:30 – 18:30 (ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ)

ΣΑΒΒΑΤΟ:

10:30 – 11:30 (ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΡΙΩΝ)

11:30 – 12:45 (ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ)

12:45 – 14:00 (ΤΜΗΜΑ ΕΦΗΒΙΚΟ)

 

 


Οι εγγραφές γίνονται στη γραμματεία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου (Τριπόλεως 6 & Λ. Κύπρου), τηλ. 210 9624042, 210 9600639

Κόστος

Δημότες : 10

Ετεροδημότες : 12

+ 10€ Ετήσια Εγγραφή

+ Προγράμματα Ενηλίκων

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ :ΣΤΕΚΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (Αργυρουπόλεως 94-96 3ος ‘Οροφος)

ΔΕΥΤΕΡΑ:

18:30 – 20:00(ΤΜΗΜΑ  ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ)

20:00 – 21:30 (ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ )

ΤΡΙΤΗ:

18:30 – 20:00 (ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ)

20:00 – 21:30 (ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ)

ΤΕΤΑΡΤΗ:

18:30 – 20:00 (ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΡΙΩΝ)

20:00 – 21:30 (ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ)

ΠΕΜΠΤΗ:

10:30 – 12:00 (ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ)

18:30 – 20:00 (ΤΜΗΜΑ  ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ)

20:00 – 21:30 (ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:

20:00 – 21:30 (ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ )


Οι εγγραφές γίνονται στη γραμματεία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου (Τριπόλεως 6 & Λ. Κύπρου), τηλ. 210 9624042, 210 9600639

Κόστος

Δημότες : 10

Ετεροδημότες : 12

+ 10€  Ετήσια Εγγραφή

+ Προγράμματα Παιδιών

ΣΤΕΚΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (Αργυρουπόλεως 94-96 Πρώην Δ.Ο.Υ.  ΑΡΓ/ΛΗΣ)

ΤΡΙΤΗ-ΤΕΤΑΡΤΗ:

17:30 – 18:30 (ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΡΙΩΝ)

ΠΕΜΠΤΗ:

17:30 – 18:30 (ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ)

ΣΑΒΒΑΤΟ:

10:30 – 11:30 (ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΡΙΩΝ)

11:30 – 12:45 (ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ)

12:45 – 14:00 (ΤΜΗΜΑ ΕΦΗΒΙΚΟ)

 

 


Οι εγγραφές γίνονται στη γραμματεία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου (Τριπόλεως 6 & Λ. Κύπρου), τηλ. 210 9624042, 210 9600639

Κόστος

Δημότες : 10

Ετεροδημότες : 12

+ 10€ Ετήσια Εγγραφή