39 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

38 ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΟΥΣ ΘΕΣΕΩΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΤ’ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

37 ΈΓΚΡΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ¨ΆΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΌΛΟΥΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

36 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

35 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

34 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

33 ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

32 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

31 ΛΗΞΗ Η ΟΧΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

30 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

29 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

28 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Ο.Ε.Υ.) ΟΝΑΔΕΑ

27Έγκριση για διενέργειες Δημοσίευση Ανακοίνωσης για Πρόσληψη Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

26ψήφιση πιστώσεων

25 ΑΠΟΦΑΣΗ.ΟΝΑΔΕΑ.ΑΝΤΟΒΑ.5.7.17.τελικό

24 ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

23 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

22 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

21Εποπτεία καλής εκτέλεσης προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης παιδιών «ΑΘΛΟΠΑΙΧΝΙΔΙΕΣ 2017

20 ΟΡΘΗ ΕΠ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ( 7ΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ & ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ) ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ορθή επανάληψη

19 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

18 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

17 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΝΠΔΔ Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α. ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

16 ΟΡΘΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (Γ.Γ.Α.) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017 – 2018

15 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

14 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ για ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΕΤΟΥΣ 2017 – 2018

12 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΠΙ ΤΗΝ ΜΟΡΦΗ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 – 2018

11 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

10 ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ Ή ΜΗ ΕΦΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΝΑΔΕΑ ΣΕ ΠΡΩΤΟΔΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΕ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

09 Παραγραφή τιμολογίων λόγω πενταετίας

 8 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

7 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

6 εγκριση Πάγιας Προκαταβολης

5 1η (υποχρεωτική) αναμόρφωση προϋπολογισμού ΟΝΑΔΕΑ οικονομικού έτους 2017

4 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 44122016

3 Ορισμός Διατάκτη για την έκδοση αναλήψεων υποχρέωσης Οικονομικού έτους 2017

2 Έγκριση απολογιστικών στοιχείων διαχείρισης οικονομικού έτους 2016

1 Λήψη απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου για την ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης και οριστικοποίησης Π.Ο.Ε