ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α. 2016-2017-2018-2019-2020

2020

8ης

26 Αποδοχή Χορηγίας

25 ΤΙΜΕΣ & ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 2020 – 2021 (2)

24 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού ΟΝΑΔΕΑ οικονομικού έτους 2020

23 ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

7ης

22 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΟΝΑΔΕΑ
21 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
20 ΜΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΦΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΝΑΔΕΑ ΣΕ ΠΡΩΤΟΔΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΕ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

19 Παραγραφή τιμολογίων λόγω πενταετίας
18 ΈΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019
17 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού ΟΝΑΔΕΑ οικονομικού έτους 2020
6ης
16 Έγκριση για διενέργειες Δημοσίευση Ανακοίνωσης για Πρόσληψη Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.

5ης

14 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020 -2021 και 2021-2022

15 Έγκριση εφαρμογής των προγραμμάτων Αθλησης για Όλους Περιόδου 2020-2021

4ης 

13 Ορισμός Διατάκτη για την έκδοση αναλήψεων υποχρέωσης

3ης

12 Καθορισμός του είδους των συναλλαγών με την Τράπεζα Eurobank

11 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020

10 1η υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού ΟΝΑΔΕΑ οικονομικού έτους 2020

2Ης

9 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΠΙ ΤΗΝ ΜΟΡΦΗ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 – 2021

8ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΕΤΟΥΣ 2020 – 2021

7 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

6 Ορισμός Διατάκτη για την έκδοση αναλήψεων υποχρέωσης

5 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΑΓΩΝΑ ΔΙΑΘΛΟΥ

4 ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ- ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

3 έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών λογιστών του ΟΝΑΔΕΑ οικονο

1Ης

2 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ ΒΟΥΝΟΥ

1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020

2019

11ης

42 ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ & ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

41 ΕΞΑΙΡΕΣΗ Η ΜΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ  ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

40 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ¨ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2020

39 ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΟΝΑΔΕΑ

 

10ης

38 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ 2020 Ο.Π.Δ

37 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

9ης

36 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ

35 ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α.

34 ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΝΑΔΕΑ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

8ης

33 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α.

7ης

32 ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α.

31 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ( ΧΟΡΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ)

30 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ (ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ)

6ης

29 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ & ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 2019 – 2020

5ης

28 ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ

27 ΈΓΚΡΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ¨ΆΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΌΛΟΥΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-2020

26 2Ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

25 ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 10 & 5ΚΜ

24 ΤΙΜΕΣ & ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 2019 – 2020

23 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

22 Ορισμός Διατάκτη

21 Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α. και ορισμός Γραμματέα

4ης

20 ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΜΕ 2019 -2020

19 ΈΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

18 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΟΝΑΔΕΑ

 

3ης

17 ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΙΑΣ

16 ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Α ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

15 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΟΝΑΔΕΑ

14 ΕΓΚΡΙΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ17 ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΙΑΣ

2ης

7 1Η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΝΑΔΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

8 ΕΓΚΡΙΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΕΡΓΩΝ

9 ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΓΑΛΑΤΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

10 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019

11 ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΑΚΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 

12 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΒΡΑΔΙΑΣ ΧΟΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΚΑΛΕΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ CASTANET-TOLOSAN ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ

13 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019

 

1ης

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΠΙ ΤΗΝ ΜΟΡΦΗ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 – 2020

2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΕΤΟΥΣ 2019 – 2020

3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (Γ.Γ.Α.) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019 – 2020

4 Έγκριση απολογιστικών στοιχείων διαχείρισης οικονομικού έτους 2018

5 Λήψη απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου για την ανατροπή αναλήψεων υποχρεώσεων και οριστικοποίησης των Π.Ο.Ε για το 2018 

6 Διόρθωση σφάλματος της υπ΄αριθμ. 31  2018 απόφασης Δ.Σ.

2018

14ης

50 ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

51 έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών λογιστών του ΟΝΑΔΕΑ οικον. έτους 2018

13ης

49 ΓΚΡΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ¨ΆΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΌΛΟΥΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018-2019

48 ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

47 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α.

46 ΕΞΑΙΡΕΣΗ Η ΜΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ

45 ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α. ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ & ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

12ης

44 ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ 2019 Ο.Π.Δ Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α.

43 ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α.

 

11ης

42 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ 2019 Ο.Π.Δ Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α.7ΜΜΛΟΕΔ5-72Θ

41 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΨΗΦΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 20196ΦΙΩΟΕΔ5-Γ75

10ης 

40 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

39 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

38 ΤΙΜΕΣ & ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 2018-2019

37 ΈΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ «1Ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

36 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΙΑΣ (Ν.45552018 αρθρ. 207)

35 ΈΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ 2018

34 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΑΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑΣ

9ης

33 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

32 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΜΠΑΣΚΕΤ 3Χ3

31 ΆΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΤΑΜ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΟΝΑΔΕΑ ΣΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

8ης

30 ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

29 ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

28 ΈΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α ΣΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΔΗΜΟ CASTANET-TOLOSAN

27 4Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

26 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

25 ΈΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 7ης

23 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

24 ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΟΥΣ ΘΕΣΕΩΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΤ’ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

22 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ7ΖΨ1ΟΕΔ5-ΓΧΙ

20 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

21 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Προμήθεια των ειδών καθαριότητας

19 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

18 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

17 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

15 ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ Η ΜΗ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ.1712018 ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

16 ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

10 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΒΟΥ & ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΕ Τ.Ε.Φ.Α.Α. & ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

11 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (Γ.Γ.Α.) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018 – 2019

12 ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΘΕΙΣΑΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΦΕΣΕΩΣ ΤΟΥ “ΟΝΑΔΕΑ” ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 93320

13 ΈΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

14 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

8 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

9 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

1 ανατροπή αναλήψεων υποχρεώσεων και οριστικοποίησης των Π.Ο.Ε για το 2017

2 Ορισμός Διατάκτη για την έκδοση αναλήψεων υποχρέωσης Οικονομικού έτους 2018

3 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018

4 1η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

5 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018

6 Ψήφιση Πιστώσεων

 

2017

 

52 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2016

51 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

50 ΕΞΑΙΡΕΣΗ Η ΜΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

49 ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΑΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018

 

48 ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΝΑΔΕΑ 2018Ψ9ΚΕΟΕΔ5-ΙΚΥ (1)

47 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΝΑΔΕΑ 20187ΜΘΖΟΕΔ5-ΑΙΩ

 

46 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2017-2018 ΩΠΤΕΟΕΔ5-ΥΕΟ

45 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ6ΝΠΝΟΕΔ5-4Ο8 (1)

44 ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΒΟΛΗΣ 2017 ΟΝΑΔΕΑ 44ΩΡ5ΦΟΕΔ5-ΠΘΝ

 

43 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α., ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ “ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΡΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΚΑΡΤΑ (POS)

 

42 (ΟΡΘΗ)ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΝΑΔΕΑ7Δ2ΕΟΕΔ5-57Ρ

41 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

40 ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 20186Θ30ΟΕΔ5-ΩΙΧ

39 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

38 ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΟΥΣ ΘΕΣΕΩΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΤ’ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

37 ΟΡΘΗ ΈΓΚΡΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ¨ΆΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΌΛΟΥΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΩΙΡΝΟΕΔ5-ΗΝΖ

36 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

35 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

34 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 

33 ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

32 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

31 ΛΗΞΗ Η ΟΧΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

30 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

29 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

28 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Ο.Ε.Υ.) ΟΝΑΔΕΑ

27Έγκριση για διενέργειες Δημοσίευση Ανακοίνωσης για Πρόσληψη Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

26ψήφιση πιστώσεων

 

25 ΑΠΟΦΑΣΗ.ΟΝΑΔΕΑ.ΑΝΤΟΒΑ.5.7.17.τελικό

24 ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

23 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

22 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

21Εποπτεία καλής εκτέλεσης προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης παιδιών «ΑΘΛΟΠΑΙΧΝΙΔΙΕΣ 2017

20 ΟΡΘΗ ΕΠ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ( 7ΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ & ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ) ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ορθή επανάληψη

19 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

18 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

17 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΝΠΔΔ Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α. ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

16 ΟΡΘΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (Γ.Γ.Α.) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017 – 2018

15 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

14 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ για ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΕΤΟΥΣ 2017 – 2018

12 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΠΙ ΤΗΝ ΜΟΡΦΗ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 – 2018

11 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

10 ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ Ή ΜΗ ΕΦΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΝΑΔΕΑ ΣΕ ΠΡΩΤΟΔΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΕ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

09 Παραγραφή τιμολογίων λόγω πενταετίας

8 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

7 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

6 εγκριση Πάγιας Προκαταβολης

5 1η υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού ΟΝΑΔΕΑ οικονομικού έτους 2017

4 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 44122016

3 Ορισμός Διατάκτη για την έκδοση αναλήψεων υποχρέωσης Οικονομικού έτους 2017

2 Έγκριση απολογιστικών στοιχείων διαχείρισης οικονομικού έτους 2016

1Λήψη απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου για την ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης και οριστικοποίησης Π.Ο.Ε

 

2016

 

 

 

  1 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2015 ΞΓΡΟΕΔ5-ΟΞ5

2 ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΑΚΤΗ 6Γ4ΙΟΕΔ5-ΟΕΓ

3  ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΩ7ΠΠΟΕΔ5-ΕΩΠΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΚΦΑ ΜΕΣΩ ΓΓΑ ΩΧΙΡΟΕΔ5-1ΩΗ

5 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Ω03ΔΟΕΔ5-1ΞΧ5

6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΠΙ ΤΗΝ ΜΟΡΦΗ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 – 2017

7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΕΤΟΥΣ 2016 – 2017.ΩΑ9ΖΟΕΔ5-04Ρ

8 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΕΤΟΥΣ 2016 – 2017.64ΡΗΟΕΔ5-ΚΓΩ

9 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ7Ψ1ΜΟΕΔ5-Ρ3Π

10 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

11 ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ Η ΜΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΘΕΙΣΑ ΕΦΕΣΗ ΣΕ ΠΡΩΤΟΔΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

12 ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ Η ΜΗ ΣΕ ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

14 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ13 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΕΙΔΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ)7ΧΒΕΟΕΔ5-3Ψ9

15 ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 6ΤΒ0ΟΕΔ5-8Λ0

16 6ΨΜΩΟΕΔ5-ΚΟΘ

17 εγκριση Ψήφιση πιστώσεων ΦΦΡΟΕΔ5-06Ε

18 αγωνεσ μπασκετ 7Ι6ΨΟΕΔ5-ΛΚΑ

19 16 6ΨΜΩΟΕΔ5-ΚΟΘ

20 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΨΕ30ΟΕΔ5-Χ9Α

21 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

22 ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 7ΔΧΖΟΕΔ5-ΘΜΖ

23 ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

24 Ω0ΧΧΟΕΔ5-Ψ4Ε

25 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΔΙΑΥΓ.

26 ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

27 1Η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΝΑΔΕΑ 6ΘΓΞΟΕΔ5-ΟΦ5

28 78Χ1ΟΕΔ5-Θ9Ν

29 6ΨΑΝΟΕΔ5-27Γ

30 ΩΖΤΛΟΕΔ5-ΟΛΨ

31 7ΜΥΙΟΕΔ5-ΤΑΧ

32 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΝΑΔΕΑ

33 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

34 Προσχέδιο Προυπολογισμού 2017

35 Παραχώρηση βηθητικού Χώρου

37 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣΩΤΩΑΟΕΔ5-ΠΦΝ

36 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ6Θ1ΦΟΕΔ5-Υ51

38 ψήφιση πίστωσης

39 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΓΑ

40 ΨΗΦΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

41 ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ (τεχνικής υποστήριξης Λογισμικού PGM Software)

43 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ7Μ5ΖΟΕΔ5-ΡΦΦ

42 ΨΗΦΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ (ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΩΝ κ.λ.π.)

44 ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

45 ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

46 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

47 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

49 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

48 ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

50 ΔΙΑΘΕΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

51 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 (2)

52 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ 2017 (ΟΠ∆)

55 ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ Α΄ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ & ΤΟΥ 4ΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ στην ΑΛΙΜΟΥ( ανοιχτό ΕΡΜΗ)

56 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ