ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

  • Δημοτικό Κολυμβητήριο
    Τριιπόλεως 6 & Λεωφ. Κύπρου

 

Διεύθυνση : Τριπόλεως 6  & Κύπρου

Ταχ. Κωδ. 164 52