2 Δεκεμβρίου 2022

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 03-04/12/2022

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ   ΣΑΒΒΑΤΟ   03/12/2022 08:00  – 14:00 & 1 7:00 – 22:00   ΚΥΡΙΑΚΗ    04/12/2022 08:00 – 22:00
30 Νοεμβρίου 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΘΕΣΕΩΝ Κ.Φ.Α. ΜΕΣΩ Γ.Γ.Α.

Τις αιτήσεις  οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή μαζί με  όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά στα Γραφεία του Αθλητικού Οργανισμού, […]
12 Σεπτεμβρίου 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/22

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 11/09-20/09/22 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΥ_A1_22_EL_GR ΣΟΧ-ΣΜΕ 14_3_2022 ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ (2) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1 ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 1 ΠΕ ΤΕ (1) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ (3)
11 Μαρτίου 2022
13-2-ghpedo

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ   ΣΑΒΒΑΤΟ 12/03/2022 08:00-13:00 & 17:00-22:00 ΚΥΡΙΑΚΗ 13/03/2022 08:00 -22:00