1 Ιουλίου 2022

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 02-03/07/2022

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ   ΣΑΒΒΑΤΟ   02/07/2022 08:00 – 22:00 ΚΥΡΙΑΚΗ    03/07/2022 08:00 – 22:00
11 Μαρτίου 2022
13-2-ghpedo

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ   ΣΑΒΒΑΤΟ 12/03/2022 08:00-13:00 & 17:00-22:00 ΚΥΡΙΑΚΗ 13/03/2022 08:00 -22:00
19 Ιανουαρίου 2022

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΟΧ 3/21

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ψ43ΝΟΕΔ5-ΖΡΧ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΗΤΙΚΟΥ 6Ζ5ΚΟΕΔ5-ΘΜΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ Ψ1ΖΞΟΕΔ5-ΒΒ3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 686ΞΟΕΔ5-ΠΧΞ
24 Νοεμβρίου 2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ   ΑΠΟ 25/11 ΕΩΣ 06/12  ΕΝΤΥΠΟ ΣΜΕ 1 ΠΕ ΤΕ (1) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΜΕ (2) ΨΦΤΣΟΕΔ5-Θ94 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ