29 Οκτωβρίου 2015

Ανακοίνωση για Πλήρωση Θέσεων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής (ΣΟΧ)

Προκήρυξη για τη σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου (οκτάμηνη απασχόληση), οκτώ (8) ατόμων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής για τις ανάγκες του Οργανισμού Νεολαίας & Αθλητισμού ∆ήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης ̈Γρηγόρης […]