2 Νοεμβρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ Κ.Φ.Α. ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΜΕΣΩ Γ.Γ.Α.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 4/11/2017 ΕΩΣ 13/11/2017 ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09.00-13.00   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Γ.Γ.Α. Ψ6Ρ0ΟΕΔ5-ΨΡΓ Αίτηση για 8μηνα ΚΦΑ
25 Οκτωβρίου 2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Γ.Γ.Α. ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 1157/10-10-2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Γ.Γ.Α. Ω74ΓΟΕΔ5-ΡΡΕ
20 Οκτωβρίου 2017

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 948/04-09-17 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΘΕΣΕΙΣ ΦΥΛΑΚΩΝ & ΔΥΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 7ΚΣΒΟΕΔ5-ΗΞ0 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΩΜΕΝΩΝ ΩΛΥΤΟΕΔ5-Ν3Κ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 64ΒΗΟΕΔ5-ΙΔΒ
10 Οκτωβρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΜΕΣΩ Γ.Γ.Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 12/10 ΕΩΣ 23/10

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΜΕΣΩ Γ.Γ.Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 12/10 ΕΩΣ 23/10 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Γ.Γ.Α. Αίτηση για 8μηνα ΚΦΑ Οι συντελεστές μοριοδότησης που  ισχύουν καθορίζονται από […]