1 Νοεμβρίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1 2018, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 2/11 ΕΩΣ 12/11

1.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΔΑ 2.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ 30-3-2017 – ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΜΕΑ (8) 3.ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 4.pararthma_ hy_22_EL_GR_ sox_ sme 19_9_2018_A1   ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΙΝΑΙ  9:00-13:00 […]
5 Οκτωβρίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2018, ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 06/10 ΕΩΣ 15/10

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Κ.Φ.Α. ΟΚΤ ΑΙΤΗΣΗ. ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΙΝΑΙ 9:00-13:00 ΑΠΟ 06/10 ΕΩΣ 15/10
14 Δεκεμβρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ 2/2017 ΓΙΑ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ2 7ΗΝ9ΟΕΔ5-ΦΞ1 parartima_ergou_36_el_GR_ ΑΙΤΗΣΗ SME.4 ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΙΝΑΙ 9:00-13:00 ΑΠΟ 15/12 ΕΩΣ 27/12
28 Νοεμβρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/ 2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 7ΥΧ2ΟΕΔ5-2Ν7 ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6 30-3-2017-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ 30-3-2017 – ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΜΕΑ parartimaHY_21_el_GR_el_GR ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΙΝΑΙ 9:00-13:00