7 Οκτωβρίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
1 Οκτωβρίου 2021

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ2 2020/21

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΟΧ22021 (ΑΔΑ 9ΙΩΠΟΕΔ5-ΦΨ5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΛΑΚΩΝ ΣΟΧ22021 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΣΟΧ22021 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΣΟΧ2 2021 (ΑΔΑ Ψ9ΠΞΟΕΔ5-ΡΞΤ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & […]
1 Σεπτεμβρίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2 / 2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ   ΑΠΟ 2/9 ΕΩΣ 13/9   6ΚΑ6ΟΕΔ5-3Υ7 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΥ_A1_22_EL_GR ΣΟΧ-ΣΜΕ 17_05_2021 ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ (1) ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 1 […]
7 Οκτωβρίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΜΕΣΩ Γ.Γ.Α. 08/10/2020 ΕΩΣ 21/10/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Γ.Γ.Α. 2020 – 2021 ΑΙΤΗΣΗ-Γ.Γ.Α.