30 Νοεμβρίου 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΘΕΣΕΩΝ Κ.Φ.Α. ΜΕΣΩ Γ.Γ.Α.

Τις αιτήσεις  οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή μαζί με  όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά στα Γραφεία του Αθλητικού Οργανισμού, […]
31 Οκτωβρίου 2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ.875 -10/10/22

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΩΣ5ΑΟΕΔ5-ΠΝΓ
12 Οκτωβρίου 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΦΑ 9ΩΝΚΟΕΔ5-1Τ1 ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 12/10 ΕΩΣ 21/10
12 Σεπτεμβρίου 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/22

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 11/09-20/09/22 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΥ_A1_22_EL_GR ΣΟΧ-ΣΜΕ 14_3_2022 ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ (2) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1 ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 1 ΠΕ ΤΕ (1) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ (3)