28 Νοεμβρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/ 2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 7ΥΧ2ΟΕΔ5-2Ν7 ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6 30-3-2017-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ 30-3-2017 – ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΜΕΑ parartimaHY_21_el_GR_el_GR ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΙΝΑΙ 9:00-13:00
2 Νοεμβρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ Κ.Φ.Α. ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΜΕΣΩ Γ.Γ.Α.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 4/11/2017 ΕΩΣ 13/11/2017 ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09.00-13.00   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Γ.Γ.Α. Ψ6Ρ0ΟΕΔ5-ΨΡΓ Αίτηση για 8μηνα ΚΦΑ
25 Οκτωβρίου 2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Γ.Γ.Α. ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 1157/10-10-2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Γ.Γ.Α. Ω74ΓΟΕΔ5-ΡΡΕ
24 Οκτωβρίου 2017

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 957/06-09-2017 ΣΜΕ1 /2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΜΕ 1 2017 7ΜΨΒΟΕΔ5-ΑΨΦ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 6ΓΘΨΟΕΔ5-9ΨΤ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΜΕ1 2017 6ΝΣΑΟΕΔ5-ΥΩ7