20 Οκτωβρίου 2017

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 948/04-09-17 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΘΕΣΕΙΣ ΦΥΛΑΚΩΝ & ΔΥΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΥΛΑΚΩΝ Ω5ΗΕΟΕΔ5-Θ65 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 7ΚΣΒΟΕΔ5-ΗΞ0 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΩΜΕΝΩΝ ΩΛΥΤΟΕΔ5-Ν3Κ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 64ΒΗΟΕΔ5-ΙΔΒ
12 Οκτωβρίου 2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ 1038/25-09-2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

10 Οκτωβρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΜΕΣΩ Γ.Γ.Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 12/10 ΕΩΣ 23/10

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΜΕΣΩ Γ.Γ.Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 12/10 ΕΩΣ 23/10 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Γ.Γ.Α. Αίτηση για 8μηνα ΚΦΑ Οι συντελεστές μοριοδότησης που  ισχύουν καθορίζονται από […]
10 Οκτωβρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 11/10 ΕΩΣ 20/10

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 11/10 ΕΩΣ 20/10 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ ΨΠ7ΣΟΕΔ5-6ΡΜ parartima_ergou_36_el_GR_ ΑΙΤΗΣΗ SME.4