25 Οκτωβρίου 2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Γ.Γ.Α. ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 1157/10-10-2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Γ.Γ.Α. Ω74ΓΟΕΔ5-ΡΡΕ
24 Οκτωβρίου 2017

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 957/06-09-2017 ΣΜΕ1 /2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΜΕ 1 2017 7ΜΨΒΟΕΔ5-ΑΨΦ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 6ΓΘΨΟΕΔ5-9ΨΤ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΜΕ1 2017 6ΝΣΑΟΕΔ5-ΥΩ7
20 Οκτωβρίου 2017

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 948/04-09-17 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΘΕΣΕΙΣ ΦΥΛΑΚΩΝ & ΔΥΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 7ΚΣΒΟΕΔ5-ΗΞ0 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΩΜΕΝΩΝ ΩΛΥΤΟΕΔ5-Ν3Κ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 64ΒΗΟΕΔ5-ΙΔΒ
13 Οκτωβρίου 2017
Ο Οργανισμός Νεολαίας & Αθλητισμού Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης ¨Γρηγόρης Λαμπράκης¨ μετά την μεγάλη επιτυχία των προηγούμενων ετών, πρόκειται να διοργανώσει σε συνεργασία με τον Ελληνική […]