1 Οκτωβρίου 2021

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ2 2020/21

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΟΧ22021 (ΑΔΑ 9ΙΩΠΟΕΔ5-ΦΨ5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΛΑΚΩΝ ΣΟΧ22021 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΣΟΧ22021 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΣΟΧ2 2021 (ΑΔΑ Ψ9ΠΞΟΕΔ5-ΡΞΤ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & […]
1 Οκτωβρίου 2021
13-2-ghpedo

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 2-3/10/2021

ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ : ΣΑΒΒΑΤΟ 02/10/2021  08:00-18:30 &  20:00 – 22:00 ΚΥΡΙΑΚΗ 03/10/2021  08:00- 15:00 & 18:30- 22:00