ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ 1038/25-09-2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ