ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Δ.Σ. Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α.

2020

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ 3ΟΥ Δ.Σ. 2020

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ 2ΟΥ Δ.Σ. 2020

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ 1ΟΥ Δ.Σ. 2020

2019

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ 10ΟΥ & 11ΟΥ Δ.Σ. 2019

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ 8ΟΥ Δ.Σ. 2019

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ 9ΟΥ Δ.Σ. 2019

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ 7ΟΥ Δ.Σ. 2019

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ 6ΟΥ Δ.Σ. 2019

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ 5ΟΥ Δ.Σ. 2019

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ 4ΟΥ Δ.Σ. 2019

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ 3ΟΥ Δ.Σ. 2019

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ 2ΟΥ Δ.Σ. 2019

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ 1ΟΥ Δ.Σ. 2019

 

2018

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ 13ΟΥ Δ.Σ. 2018.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ 12ΟΥ Δ.Σ. 2018

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ 11ΟΥ Δ.Σ. 2018

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ 10ΟΥ Δ.Σ. 2018

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ 9ΟΥ Δ.Σ. 2018

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ 8ΟΥ Δ.Σ. 2018

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ 7ΟΥ Δ.Σ. 2018

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ 6ΟΥ Δ.Σ. 2018

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ 5 ΟΥ Δ.Σ. 2018

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ 4 ΟΥ Δ.Σ. 2018

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ 3 ΟΥ Δ.Σ. 2018

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ2ΟΥ Δ.Σ. 2018

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ 1ΟΥ Δ.Σ. 2018

 

2017

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ 17ΟΥ Δ.Σ. 2017

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ 16ΟΥ Δ.Σ. 2017

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ 15ΟΥ Δ.Σ. 2017

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ 14ΟΥ Δ.Σ. 2017

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ 13ΟΥ Δ.Σ. 2017